VOG Beleid

Als parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid

 

Per 1 juli 2019 kunnen parochies zelf gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aanvragen voor bepaalde groepen vrij­wil­lig­ers. De aanvraag vindt plaats via de website www.gratisvog.nl. Daarvoor is het onder meer nodig dat parochies inzichtelijk maken welk preventiebeleid er wordt gevolgd als het gaat om seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag. De bestaande aanvraagprocedure is op een belangrijk punt gewijzigd.

Om gebruik te maken van deze gratis-VOG-regeling dient op de website van de parochie te worden vermeld dat de parochie het preventie­beleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk hanteert. Bij deze vermelding op de parochie­web­site kan dan met een link verwezen worden naar verdere uitleg op een speciale pagina over Preventiebeleid op rkkerk.nl.