Tarieven

Tarieven 2024 -- RK Parochie OLV Visitatie 't Zand 
Onderstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van 18-12-2023
   
Dopen    Gift  
Misintenties   €            8,50
 
Jubileumviering tijdens reguliere dienst    Gift  
Jubileumviering tijdens niet reguliere dienst   €        250,00
Huwelijksviering   €        300,00
 
Kerkelijke viering avondwake + uitvaart + nacht opbaring   €        700,00
Kerkelijke viering uitsluitend avondwake (collecte is verplicht)  €        250,00
Kerkelijke viering uitsluitend uitvaart (collecte is verplicht)  €        400,00
Herdenkingsdienst (collecte is verplicht) / Condoleance  €        250,00
Afkoop collecte   €        300,00
Voorganger Crematorium bij een afscheidsviering aldaar    €        200,00
 
Huur graf voor maximaal 20 jaar, maximaal 3 personen   €     1.000,00
           Verlenging huur graf met 10 jaar   €        500,00
Huur urnengraf voor 20 jaar   €        600,00
           Verlenging urnengraf voor 10 jaar   €        375,00
Huur plaats in urnenmuur 20 jaar, inclusief naamplaat zonder tekst   €        950,00
           Verlenging plaats in urnenmuur voor 10 jaar   €        375,00
 
Graf/urnrecht (bijplaatsing 2e/3e persoon) per keer   €        180,00
Grafdelven   €        300,00
Onderhoud kerkhof per jaar   €          32,00
 
Opbaring in kerk per nacht   €        100,00
           Maximaal   €        200,00
 
Kindergraf grafrechten 10 jaar   €        300,00
Verlenging kindergraf met 10 jaar   €        250,00
Kindergraf grafdelven   €        100,00
 
Huur kerk 1ste uur   €        150,00
Huur kerk vervolguren   €           75,00

 

 

Tarieven 2024 -- RK Parochie OLV Visitatie 't Zand
Onderstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van 18-12-2023
Dopen Gift
Misintenties € 8,50
Jubileumviering tijdens reguliere dienst Gift
Jubileumviering tijdens niet reguliere dienst € 250,00
Huwelijksviering € 300,00
Kerkelijke viering avondwake + uitvaart + nacht opbaring € 700,00
Kerkelijke viering uitsluitend avondwake (collecte is verplicht) € 250,00
Kerkelijke viering uitsluitend uitvaart (collecte is verplicht) € 400,00
Herdenkingsdienst (collecte is verplicht) / Condoleance € 250,00
Afkoop collecte € 300,00
Voorganger Crematorium bij een afscheidsviering aldaar € 200,00
Huur graf voor maximaal 20 jaar, maximaal 3 personen € 1.000,00
Verlenging huur graf met 10 jaar € 500,00
Huur urnengraf voor 20 jaar € 600,00
Verlenging urnengraf voor 10 jaar € 375,00
Huur plaats in urnenmuur 20 jaar, inclusief naamplaat zonder tekst € 950,00
Verlenging plaats in urnenmuur voor 10 jaar € 375,00
Graf/urnrecht (bijplaatsing 2e/3e persoon) per keer € 180,00
Grafdelven € 300,00
Onderhoud kerkhof per jaar € 32,00
Opbaring in kerk per nacht € 100,00
Maximaal € 200,00
Kindergraf grafrechten 10 jaar € 300,00
Verlenging kindergraf met 10 jaar € 250,00
Kindergraf grafdelven € 100,00
Huur kerk 1ste uur € 150,00
Huur kerk vervolguren € 75,00