Tarieven

Hieronder ziet u de tarieven voor 2021,
zoals deze zijn vastgesteld in de parochieraad vergadering van 9-12-2020.
 
 Tarieven 2021 -- RK Parochie OLV Visitatie 't Zand 2021
   
Dopen Gift
Misintenties € 8,50
   
Jubileumviering tijdens reguliere dienst Gift
Jubileumviering tijdens niet reguliere dienst € 230,00
Huwelijksviering € 270,00
   
Kerkelijke viering avondwake + uitvaart + nacht opbaring € 700,00
Kerkelijke viering uitsluitend avondwake € 250,00
Kerkelijke viering uitsluitend uitvaart € 400,00
Voorganger Crematorium bij een afscheidsviering aldaar  € 200,00
   
Huur graf voor maximaal 20 jaar, maximaal 3 personen € 900,00
          Verlenging huur graf met 10 jaar € 450,00
Huur urnengraf voor 20 jaar € 600,00
          Verlenging urnengraf voor 10 jaar € 375,00
Huur plaats in urnenmuur 20 jaar, inclusief naamplaat zonder tekst € 950,00
          Verlenging plaats in urnenmuur voor 10 jaar € 375,00
Graf/urnrecht (bijplaatsing 2e/3e persoon) per keer € 180,00
Grafdelven € 300,00
Onderhoud kerkhof per jaar € 28,00
   
Opbaring in kerk per nacht € 100,00
          Maximaal € 200,00
   
Kindergraf grafrechten 10 jaar € 300,00
Verlenging kindergraf met 10 jaar € 250,00
Kindergraf grafdelven € 100,00
   
Huur kerk 1ste uur € 135,00
Huur kerk vervolguren € 65,00