Tarieven

Hieronder ziet u de tarieven voor 2020.
Deze tarieven zijn gelijk aan de tarieven van 2019.
 
Tarieven van de parochie O.L.V. Visitatie te ’t Zand Jaar 2020 
   
Dopen  Gift 
Misintenties  €       8,50
   
Jubileumviering tijdens reguliere dienst      Gift 
Jubileumviering tijdens niet reguliere dienst  €   210,00
Huwelijksviering  €   270,00
   
Kerkelijke viering avondwake & uitvaart + nacht opbaring  €   510,00
Kerkelijke viering uitsluitend avondwake  €   185,00
Kerkelijke viering uitsluitend uitvaart  €   310,00
Voorganger Crematorium bij een afscheidsviering aldaar   €   185,00
   
Huur graf voor maximaal 20 jaar, maximaal 3 personen  €   615,00
Huur urnenplaats voor maximaal 20 jaar, max. 2 asbussen  €   510,00
Huur urnenplaats voor maximaal 20 jaar, max. 3 asbussen  €   610,00
Na 20 jaar kan het graf/urnenplaats maximaal ingehuurd worden
 voor een periode van 10 jaar
 €   325,00
Aankoop naamplaat urnenmuur (excl. tekst)  €   335,00
Graf/urnrecht (bijplaatsing 2e/3e persoon) per keer  €   180,00
Grafdelven  €   220,00
Onderhoud kerkhof per jaar  €     25,00
   
Opbaring in kerk per nacht  €   115,00
Maximaal  €   195,00
   
Kindergraf grafrechten  €   105,00
Kindergraf grafdelven  €     85,00
   
Huur kerk 1ste uur  €   135,00
Huur kerk vervolguren  €     65,00