Financieel jaaroverzicht

De kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe heeft een ANBI status.
Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Om de ANBI status te behouden zijn wij verplicht om jaarlijks een verkort overzicht van de financiën te publiceren.
Hieronder ziet u een overzicht van de financiën van 2017 en de 2 voorgaande jaren.
Lasten: 2015 2016 2017
Persoonskosten € 23.863 € 24.988 € 21.188
Kosten kerkelijke gebouwen € 38.027 € 40.775 € 43.162
Kosten eredienst € 13.370 € 13.480 € 12.587
Kosten pastoraal € 4.467 € 3.953 € 4.272
Verplichte en vrijwillige bijdragen € 16.108 € 16.086 € 11.700
Beheerskosten € 3.636 € 4.587 € 4.634
Overige kosten € 460 € 0 € 0
Totale lasten € 99.931 € 103.869 € 97.543
       
Baten:      
Bijdrage parochianen + incidentele baten
 + functionele inkomsten
€ 54.557 € 54.224 € 51.752
Opbrengst uit bezit/beleggingen € 24.766 € 24.048 € 22.292
  € 79.323 € 78.272 € 74.044
       
Nadelig saldo € 20.608 € 25.597 € 23.499