Financieel jaaroverzicht

De kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe heeft een ANBI status.
Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Om de ANBI status te behouden zijn wij verplicht om jaarlijks een verkort overzicht van de financiën te publiceren.
Hieronder ziet u een overzicht van de financiën van de 5 voorgaande jaren.
Meer info over de ANBI status vindt u op: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA656
 
 

goed-gekeurd

goed-gekeurd

goed-gekeurd

goed-gekeurd

onder voor-behoud

 

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten:

         

Persoonskosten

€ 23.863

€ 24.988

€ 21.188

€ 19.509

€ 26.259

Kosten kerkelijke gebouwen

€ 38.027

€ 40.775

€ 43.162

€ 23.355

€ 28.452

Kosten eredienst

€ 13.370

€ 13.480

€ 12.587

€ 10.282

€ 11.356

Kosten pastoraal

€   4.467

€   3.953

€   4.272

€   4.215

€   5.354

Verplichte en vrijwillige bedragen

€ 16.108

€ 16.086

€ 11.700

€ 11.991

€ 13.203

Beheerskosten

€   3.636

€   4.587

€   4.634

€   5.846

€   4.241

Overige kosten

€      460

   

 

€      318

TOTALE LASTEN

€ 99.931

€103.869

€ 97.543

€ 75.198

€ 89.183

           

Baten:

         

Bijdragen parochianen, incidentele baten en functionele inkomsten

€ 54.557

€ 54.224

€ 51.752

€ 51.919

€ 50.573

Opbrengst uit bezit/beleggingen

€ 24.766

€ 24.048

€ 22.292

€ 24.079

€ 24.744

TOTAAL BATEN

€ 79.323

€ 78.272

€ 74.044

€ 75.998

€ 75.317

           

RESULTAAT

€-20.608

€-25.597

€-23.499

€     800

€-13.866