Financieel jaaroverzicht

De kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe heeft een ANBI status.
Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Vermeld bij een belastingaftrek het RSIN nummer 824112222
Om de ANBI status te behouden zijn wij verplicht om jaarlijks een verkort overzicht van de financiën te publiceren.
Hieronder ziet u een overzicht van de financiën van de 5 voorgaande jaren.
Meer info over de ANBI status vindt u op: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA656
 
  goed-gekeurd goed-gekeurd goed-gekeurd goed-gekeurd goed-gekeurd
  2017 2018 2019 2020 2021
Lasten:          
Persoonskosten  € 21.188 € 19.509  € 26.259  € 26.350 €  31.174
Kosten kerkelijke gebouwen  € 43.162 € 23.355  € 28.452  € 26.498 €  27.554
Kosten eredienst  € 12.587 € 10.282  € 11.356  €   6.981 €    7.994
Kosten pastoraal  €   4.272 €   4.215  €   5.354  €   4.828 €    2.629
Verplichte en vrijwillige bedragen  € 11.700 € 11.991  € 13.203  € 11.738 € 11.830
Beheerskosten  €   4.634 €   5.846  €   4.241  €   4.293 €   3.532
Overige kosten  €        -    €      318  €      268 €      325
TOTALE LASTEN  € 97.543 € 75.198  € 89.183  € 80.956 € 85.038
           
Baten:          
Bijdragen parochianen, incidentele baten en functionele inkomsten  € 51.752 € 51.919  € 50.573  €  40.498 €  41.326
Opbrengst uit bezit/beleggingen  € 22.292 € 24.079  € 24.744  €  23.455 €  26.068
TOTAAL BATEN  € 74.044 €75.998  € 75.317  €  63.953 €  67.394
           
RESULTAAT  €-23.499 €     800  €-13.866  €-17.003 €-17.644