Financieel jaaroverzicht

De kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe heeft een ANBI status.
Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Om de ANBI status te behouden zijn wij verplicht om jaarlijks een verkort overzicht van de financiën te publiceren.
Hieronder ziet u een overzicht van de financiën van de 5 voorgaande jaren.
Meer info over de ANBI status vindt u op: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA656
 
  goed-gekeurd goed-gekeurd goed-gekeurd goed-gekeurd onder voor-behoud
  2016 2017 2018 2019 2020
Lasten:          
Persoonskosten  € 24.988  € 21.188 € 19.509  € 26.259  € 26.350
Kosten kerkelijke gebouwen  € 40.775  € 43.162 € 23.355  € 28.452  € 26.498
Kosten eredienst  € 13.480  € 12.587 € 10.282  € 11.356  €   6.981
Kosten pastoraal  €   3.953  €   4.272 €   4.215  €   5.354  €   4.828
Verplichte en vrijwillige bedragen  € 16.086  € 11.700 € 11.991  € 13.203  € 11.738
Beheerskosten  €   4.587  €   4.634 €   5.846  €   4.241  €   4.293
Overige kosten  €        -  €        -    €      318  €      268
TOTALE LASTEN  €103.869  € 97.543 € 75.198  € 89.183  € 80.956
           
Baten:          
Bijdragen parochianen, incidentele baten en functionele inkomsten  €  54.224  € 51.752 € 51.919  € 50.573  €  40.498
Opbrengst uit bezit/beleggingen  €  24.048  € 22.292 € 24.079  € 24.744  €  23.455
TOTAAL BATEN  €  78.272  € 74.044 €75.998  € 75.317  €  63.953
           
RESULTAAT  €-25.597  €-23.499 €     800  €-13.866  €-17.003