Vrijwilligersgroepen

In de parochie zijn zeer veel vrijwilligers actief. Zonder ondersteuning van deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om alles “draaiende” te houden. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Als u interesse heeft om ook iets voor de kerk te willen betekenen, kunt u contact opnemen met de administratie, welke op dinsdagmorgen en dinsdagavond geopend is.

Zij kunnen u de contactgegevens verstrekken van de contactpersoon voor de desbetreffende vrijwilligersgroep.

 

Hieronder volgt een opsomming van de vrijwilligers(groep), aangevuld met enige algemene informatie:

 1. De parochieadministratie.
  De parochieadministratie houdt zitting op de 1ste en 3e woensdag van de maand van 10:00 tot 11:00 uur in de parochiezaal. Op dit moment heeft de parochieadministratie geen vaste bezetting. Hier kunt u afspraken maken voor vieringen en misintenties enz. 
 2. De kerkledenadministratie wordt niet meer door de administratie bijgehouden. De ledenadminstratie wordt sinds 2019 verzorgd door Adri en Karin de Wit. Deze werkzaamheden kunnen online uitgevoerd worden. U kunt mutaties in gezinssamenstelling of verhuizing e.d. aan hen doorgeven via  ledenadministratie@kerktzand.nl 
   
  ledenadministratie@kerktzand.nl
 3. De kosters.
  Zij verzorgen de vieringen in de kerk. Daarnaast zijn er nog vele andere nevenactiviteiten die ook door de kosters verzorgd worden.
 4. De koren.
  Er is nog slechts één koor actief in onze kerk: Het Ritmisch koor
 5. De VOP groep.
  Deze groep verzorgd Vieringen Onder leiding van een Parochiaan. Niet alleen in de parochiekerk, maar deze groep verzorgd ook vieringen in De Zandstee
  Deze vieringen worden ook wel woord- en communievieringen of lekenvieringen genoemd.
 6. De Avondwakegroep.
  Deze groep verzorgd de avondwakes voor overleden parochianen, indien de nabestaande aangeven hiervan gebruik te willen maken.
 7. Eerste Communiegroep.
  Deze vrijwilligers bereiden de kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie.
 8. Vormselgroep.
  Groep vrijwilligers die de vormelingen voorbereiden hun Vormsel.
 9. De onderhoudsgroep.
  Deze mensen verzorgen het onderhoud van de kerk en voeren reparaties uit.
 10. De bloemengroep.
  Verzorgen van de versieringen in de kerk voor de hoogtijdagen en het verzorgen van de bloemen voor de normale vieringen.
 11. De schoonmaakgroepen.
  De mensen voor het schoonhouden van de kerk zijn ingedeeld in verschillende groepen. Deze groepen werken volgens een vooraf vastgesteld rooster.
 12. Het parochieblad KerkINNZicht.
  Dit blad komt 6x per jaar uit en wordt thuis bezorgd. Het parochieblad wordt gezamenlijk uitgebracht door de parochies Texel, Den Helder (met Jalianadorp) en 't Zand. De redactie bestaat uit vrijwilligers van de voornoemde parochies. Er worden diverse vrijwilligers ingeschakeld om het blad onder de parochianen te bezorgen.
 13. PCI, Parochiele Caritas Instelling.
  Deze instelling stamt af uit het vroegere armenbestuur. Deze groep vrijwilligers kan steun geven aan hulpbehoevenden. Dit kan onder andere financiële ondersteuning zijn.
 14. MOV, Missie Ontwikkeling en Vrede.
  Deze groep werkt binnen de regio aan de drie hierboven genoemde onderwerpen. Ook verzorgen ze de Vastenactie "Een Betere Start".
 15. De begraafplaats.
  We hebben een prachtige begraafplaats achter de kerk en het vraagt veel onderhoud om het ook mooi te houden. Er zijn diverse mensen betrokken bij het instant houden van onze begraafplaats.