Acties

Actie Kerkbalans 2023

Eind januari wordt de actie kerkbijdrage 2023 gestart. Doordat vorig jaar is meegedeeld dat de onze parochiekerk medio 2024 gesloten zal worden, vraagt men zich af of deze actie nog wel zinvol is. We willen daarom de actie toespitsen op een "normale" kerkbijdrage zoals u gewend bent en een "alternatieve" besteding van uw bijdrage. Hiermee willen we het kerkgebouw voor 't Zand behouden.
U vindt hier informatie over in de folder die u eind van de maand als parochiaan zult ontvangen.

Vorig jaar was uw kerkbijdrage bestemd voor de de vervanging van de klokkenstoelen. Dit is in november 2022 gerealiseerd door uw steun, waarvoor dank. 

U kunt de folder van 2023 hier downloaden.

 

Narcissen actie 2023

Door Corona moesten we de afgelopen jaren de narcissenactie op een andere manier houden. Dit bleek eigenlijk een hele goede methode te zijn, waardoor we dit jaar dez actie op dezezefde wijze willen realiseren. Dit betekent dat u een bestelling en de betaling "online" kunt doen. Nadere informatie volgt nog.

Actie Kerkbalans 2021