Pastorale team

De parochie OLV Visitatie in 't Zand is onderdeel van de regio "De Noordkop".
In deze regio zijn verschillende priesters en diakens werkzaam.
Er is een nauw samenwerkingsverband binnen het Pastoraal team.
Hieronder volgen de contactadressen:

De eerstaanspreekbare persoon voor Den Helder en Texel is:
Ivan Garcia Ferman (priester) -- Ivan is pastoor van alle regio parochies.    

Gedempte Gracht 64

1741 GD SCHAGEN

Tel. 06-17129642        Email: fgi0017@gmail.com


In de regio is Pawel Banaszak als tweede priester als vicaris (kapelaan) werkzaam.

Gedempte Gracht 64

1741 GD SCHAGEN

Tel. 06-06-46554569
Email: pawelban@mail.com

 


In onze regio De Noordkop is nog 1 diaken werkzaam.
Dit is diaken Henk Schrader.
De contactgegevens van Henk Schrader zijn:
Hij is de eerstaanspreekbare voor Anna Paulowna, Breezand en 't Zand:
PrivĂ© adres:     Populierenlaan 16
                    1741 WS  SCHAGEN
Werktelefoon:  Tel: 06 - 10306086
Privetelefoon:  Tel: 0224 - 219460
E-mail: henk.schrader@quicknet.nl

 

Het pastorale team wordt (indien nodig) bijgestaan door emeritus pastor Jan van Diepen.
Het pastorale team kan verder ondersteund worden door de vlootaalmoezeniers.