Pastorale team

De parochie OLV Visitatie in 't Zand is onderdeel van de regio "De Noordkop".
In deze regio zijn verschillende priesters en diakens werkzaam.
Er is een nauw samenwerkingsverband binnen het Pastoraal team.
Hieronder volgen de contactadressen:

De eerstaanspreekbare persoon voor Den Helder en Texel is:
Ivan Garcia Ferman (priester) -- Ivan is pastoor van alle regio parochies.    

Elzenstraat 57

1783 HW   Den Helder

Tel. 06-17129642
Email: fgi0017@gmail.com


In de regio was een tweede priester als vicaris (kapelaan) werkzaam.
Szymon Olgrzymek (priester) is om persoonlijke redenen sinds februari 2018 niet meer beschikbaar voor onze regio.


In onze regio De Noordkop is nog 1 diaken werkzaam.
Dit is diaken Henk Schrader.
De contactgegevens van Henk Schrader zijn:
Hij is de eerstaanspreekbare voor Anna Paulowna, Breezand en 't Zand:
PrivĂ© adres:     Populierenlaan 16
                    1741 WS  SCHAGEN
Werktelefoon:  Tel: 06 - 10306086
Privetelefoon:  Tel: 0224 - 219460
E-mail: henk.schrader@quicknet.nl

 

Het pastorale team wordt (indien nodig) bijgestaan door emeritus pastor Jan van Diepen.
Het pastorale team kan verder ondersteund worden door de vlootaalmoezeniers.