De PASSION IN DE POLDER 2024 -- Een daverend succes.

Heeft u het afgelopen weekend de kerk van Schagerbrug of ’t Zand bezocht, dan heeft u een mooie voorstelling van Passion in de Polder 2024 gezien.

 

Eerlijk is eerlijk, de laatste voorstelling op zondagmiddag in ’t Zand was de mooiste. Spelers en koor waren toen (nog) beter op elkaar ingespeeld en dat was duidelijk te zien. 

Zondag werd de uitvoering door verbazingwekkend veel bezoekers gezien. Voor aanvang van de voorstelling moest op de buitendeur al het bordje “VOL” worden opgehangen.

Ditzelfde had zich ook vrijdagavond in Schagerbrug al voorgedaan. Ook die voorstelling was ‘uitverkocht’. In totaal hebben circa 700 bezoekers de bijzondere uitvoeringen bijgewoond.

Onder regie van Johan Mak was het imposante leven van Jezus in woord en zang in beeld gebracht. Johan had het beslist niet makkelijk gemaakt. Koor/acteurs moesten daarom scherp opletten en zich vaak verplaatsen. Wat ook een complicerende factor voor techniek van geluid en licht was. De laatst fase van Jezus z’n leven, waarbij hij gewond, op z’n knieën op het podium zat en een lied zong, werd zelfs rechtstreeks gestreamd en te zien op 2 grote schermen.

Kortom er is een fantastische prestatie geleverd door het koor van circa 35 personen, waarbij bijna iedereen ook nog één of meerdere rollen in het spel heeft gespeeld. Publiek beloonde dit terecht met een groot applaus. Hoofdpersonen waren: Hans Vos (Jezus), Jaap Keijzer (Judas), Nick Worp (Petrus en Zacheüs) en Melanie Uijleman (Claudia);

Muzikale ondersteuning was er door pianist Joost Tuithof en gitarist Robert Smit.

Het muzikale gedeelte stond onder leiding van Esther Raatgers. En zoals gezegd, regie, schrijver van het script en de beeldpresentatie was in handen van Johan Mak.

Milan Stoutjesdijk en Jos Visser waren verantwoordelijk voor licht en geluid.
En tenslotte, niet onbelangrijk, EHBO: Jolanda Petter en Benjamin Krap.

Passion in de Polder is een samenwerkingsverband van de Protestante gemeente Schagerbrug en de katholieke parochie van ’t Zand. En we mogen trots zijn op deze samenwerking. In een wereld van oorlog en conflicten, laten wij lokaal zien dat in gemeenschapszin er een prachtige uitvoering kan worden opgevoerd.

En daarbij rekent de productie van Passion in de Polder u geen toegangskosten.

Maar gelukkig heeft de collecte aan het einde van de voorstelling de nodige pecunia opgeleverd, zodat we hopelijk ook in de toekomst nog een uitvoering op kunnen voeren.

 

    

 

Nieuws Algemeen

Kerksluiting.

Het bisdom heeft in 2022 aangekondigd dat er in de komende 5 jaar 99 kerken in het Bisdom Haarlem-Amsterdam gesloten zullen worden. Helaas hoort ook onze kerk bij deze groep. 

Vooruit lopend op de kerksluiting zullen er in 2024 minder vieringen gehouden worden in de parochiekerken in de Noordkop.

In onze kerk in 't Zand zallen er vanaf 1 februari 2024 twee vieringen per maand gehouden worden. In het eerste weekend is er een viering op zaterdagavond om 19:00 uur en in het derde weekend is er een viering op zondagmorgen 0m 09:30 uur. In de overige weekenden zal er geen viering zijn.

Zeer hoogst waarschijnlijk zal de kerk op het einde van 2024 sluiten.

 

Meer nieuws over de voorgenomen kerksluiting kunt u vinden op de website van de werkgroep:

https://www.tzand.info/wonen-en-leven/toekomst-kerkgebouw/

Contact met de werkgroep? ---- Stuur een email naar: kerkgebouwtzand@outlook.com

 
 

Vervanging Klokkenstoelen

De opbrengst van de actie Kerkbalans 2022 was bestemd voor vervanging van de klokkenstoelen. Deze bleken na een inspectie van de Monumentenwacht in zeer slechte staat te zijn. Na veel voorbereidende werkzaamheden (in de constructiewerkplaats) is men op 22 september begonnen met het ontmantelen van de klokkenstoelen. Aan vankelijk zouden de klokken ook op 22-9 uit de toren worden getakeld, maar door storing van het hijswerktuig is dit op 24 september gerealiseerd. Hierdoor kunnen de klokken enkele weken niet geluid worden. Medio half oktober worden de klokken weer teruggeplaatst.
Hieronder enige foto’s van de werkzaamheden.

        

Eind oktober 2023 was de klus geklaard en zijn de klokken en de stoelen geplaatst. 

Ook zijn de galmgaten aangepakt door hier en daar kleine reparaties uit te voeren en opnieuw te schilderen. Hieronder ziet u het resultaat.