Nieuws Algemeen

Kerksluiting.

Kortgeleden heeft het bisdom aangekondigd dat er in de komende 5 jaar 99 kerken in het Bisdom Haarlem-Amsterdam gesloten zullen worden. Helaas hoort ook onze kerk bij deze groep. In het weekend van 23/24 september 2022 zijn de parochianen hierover geïnformeerd door middel van een brief. Deze brief is in datzelfde weekend ook bekend gemaakt

in de overige parochies van de regio RK Noordkop. Door HIER te klikken kunt u deze brief inzien.

Meer nieuws over de voorgenomen kerksluiting kunt u vinden op de website van de werkgroep:

https://www.tzand.info/wonen-en-leven/toekomst-kerkgebouw/

 

 
 

Vervanging Klokkenstoelen

De opbrengst van de actie Kerkbalans 2022 was bestemd voor vervanging van de klokkenstoelen. Deze bleken na een inspectie van de Monumentenwacht in zeer slechte staat te zijn. Na veel voorbereidende werkzaamheden (in de constructiewerkplaats) is men op 22 september begonnen met het ontmantelen van de klokkenstoelen. Aan vankelijk zouden de klokken ook op 22-9 uit de toren worden getakeld, maar door storing van het hijswerktuig is dit op 24 september gerealiseerd. Hierdoor kunnen de klokken enkele weken niet geluid worden. Medio half oktober worden de klokken weer teruggeplaatst.
Hieronder enige foto’s van de werkzaamheden.

        

Eind oktober 2023 was de klus geklaard en zijn de klokken en de stoelen geplaatst. 

Ook zijn de galmgaten aangepakt door hier en daar kleine reparaties uit te voeren en opnieuw te schilderen. Hieronder ziet u het resultaat.