Nieuws Algemeen

Kerksluiting.

Het bisdom heeft in 2022 aangekondigd dat er in de komende 5 jaar 99 kerken in het Bisdom Haarlem-Amsterdam gesloten zullen worden. Helaas hoort ook onze kerk bij deze groep. 

Vooruit lopend op de kerksluiting zullen er in 2024 minder vieringen gehouden worden in de parochiekerken in de Noordkop.

In onze kerk in 't Zand zallen er vanaf 1 februari 2024 twee vieringen per maand gehouden worden. In het eerste weekend is er een viering op zaterdagavond om 19:00 uur en in het derde weekend is er een viering op zondagmorgen 0m 09:30 uur. In de overige weekenden zal er geen viering zijn.

Zeer hoogst waarschijnlijk zal de kerk op het einde van 2024 sluiten.

 

Meer nieuws over de voorgenomen kerksluiting kunt u vinden op de website van de werkgroep:

https://www.tzand.info/wonen-en-leven/toekomst-kerkgebouw/

Contact met de werkgroep? ---- Stuur een email naar: kerkgebouwtzand@outlook.com

 
 

Vervanging Klokkenstoelen

De opbrengst van de actie Kerkbalans 2022 was bestemd voor vervanging van de klokkenstoelen. Deze bleken na een inspectie van de Monumentenwacht in zeer slechte staat te zijn. Na veel voorbereidende werkzaamheden (in de constructiewerkplaats) is men op 22 september begonnen met het ontmantelen van de klokkenstoelen. Aan vankelijk zouden de klokken ook op 22-9 uit de toren worden getakeld, maar door storing van het hijswerktuig is dit op 24 september gerealiseerd. Hierdoor kunnen de klokken enkele weken niet geluid worden. Medio half oktober worden de klokken weer teruggeplaatst.
Hieronder enige foto’s van de werkzaamheden.

        

Eind oktober 2023 was de klus geklaard en zijn de klokken en de stoelen geplaatst. 

Ook zijn de galmgaten aangepakt door hier en daar kleine reparaties uit te voeren en opnieuw te schilderen. Hieronder ziet u het resultaat.