De Parochie

De parochie 't Zand heet officieel: "R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe".
De parochie is onderdeel van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Dit bisdom is sinds 2009 ingedeeld in 3 dekenaten en deze dekenaten zijn weer onderverdeeld in regio's.
De parochie OLV Visitatie behoort tot het dekenaat Alkmaar met oorspronkelijk 58 parochies, verdeeld in 11 regio's.

De parochie behoort tot regio Noordkop, samen met de parochies van:
Anna Paulowna, Breezand, Texel en Den Helder.
Op 1 januari 2015 is er een personele unie gevormd voor onbepaalde tijd tussen de parochies van AnnaPaulowna, Breezand en 't Zand (Trinitas geheten). Bij deze vorm van een fusie behouden de betrokken parochies hun zelfstandigheid. Op 1 januari 2020 is de parochie Maria Sterre der Zee toegevoegd aan deze personele unie.
Deze Personele Unie bestaat nu uit de parochies Sint Jan de Evangelist te Breezand, Onze Lieve Vrouw Praesentatie te Anna Paulowna en Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand en Maria Sterre der Zee te Den Helder. (De deelparochie van Jalianadorp behoort tot de parochie Maria Sterre der Zee en behoort dus ook bij deze Personele Unie). Deze 4 parochies zullen in de toekomst zoveel mogelijk gaan samenwerken onder de naam RK NOORDKOP.

De parochie OLV Visitatie omvat de dorpen:
't Zand, Groote Keeten, Callantsoog, Oudesluis, het Buurtje, De Stolpen en Schagerbrug.

Callantsoog heeft altijd bij de parochie van 't Zand gehoord, ondanks dat Callantsoog vroeger een zelfstandige gemeente was.
Er werd ruim 30 jaar "gekerkt" in de protestantse kerk van Callantsoog, maar door een teruglopend aantal kerkgangers zijn de weekendvieringen gestopt in 2013.
De laatste jaren is er wel een Kerstviering geweest op 24 december.

Sinds 2000 staat de Rooms Katholieke parochiekerk in 't Zand op de Gemeentelijke Monumentenlijst Zijpe.
Daarom is de kerk ook meestal open tijdens de landelijke Open Monumentendagen.
Deze dagen worden meestal in September gehouden.