Bestuur Regio RK NOORDKOP

Er is een nieuw samenwerkingsverband sinds 1 januari 2020. Het is een personele unie voor onbepaalde tijd, bestaande uit de parochies van Den Helder, Breezand, Anna Paulowna en 't Zand. Ook Julianadorp hoort hierbij, want dit is een deelparochie van Den Helder. Elke parochie heeft 2 vertegenwdigers.

 

Hieronder volgen de gegevens van de bestuursleden:
Voorzitter Pastoor Ivan Garcia Ferman   
Vice-voorzitter  Hans van Tongerloo (Anna Paulowna)
Secretaresse Ania Brek (Den Helder)
Penningmeester Vacant
Notulist Jos Rosloot
Bestuurslid  
Bestuurslid  Frank van Lierop (Breezand)
Bestuurslid Leo van de Reep (Breezand)
Bestuurslid  Hans Pater (Anna Paulowna) 
Bestuurslid Mirjam Kops (Anna Paulowna)
Bestuurslid  Alie Tol ('t Zand) 
Bestuurslid Gerard Schouten ('t Zand)
Bestuurslid Piet Bakker ('t Zand)

Het bestuur van RK Noordkop heeft een rooster van aftreden.

 

Parochieraad

De parochieraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Elke parochie heeft zijn eigen parochieraad.
Voor de parochie OLV Visitatie zitten de volgende personen in de parochieraad:

Leden parochieraad OLV Visitatie te 't Zand
Voorzitter Gerard Schouten  
Secretaris Jos Beers  
Penningmeester Margret van Muijen-vd Salm  
Lid Vacature Coördinator voor het onderhoud
Lid Sandra de Groot-Hoebe Contactpersoon schoonmaakgroepen 
Notulist
Lid Alie Tol Coördinator voor de koren
Lid Atie Vink Coördinator voor de parochiezaal
Lid Piet Bakker  
Lid Riet Kooijman