Bestuur Trinitas

Zoals reeds eerder is vermeld is de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe sinds 1 januari 2015 onderdeel van de samenwerkende parochies binnen Trinitas, gevormd door de parochies Onze Lieve Vrouw Praesentatie te Anna Paulowna, Sint Jan de Evangelist te Breezand en de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand. Met ingang van die datum is het voormalige parochiebestuur ontslagen en is het overkoepelende Trinitas bestuur ook het bestuur van onze parochie. In het Trinitas bestuur zitten 2 vertegenwoordigers van elke parochie. 
De voorzitter van Trinitas is de pastoor.

Hieronder volgen de gegevens van de bestuursleden:  
Voorzitter Pastoor Ivan Garcia Ferman    Tel. 06-17129642
Vice-voorzitter  Hans van Tongerloo (Anna Paulowna) Tel. 0223-522726
Secretaris Gerard Schouten ('t Zand) Tel. 0224-593230
Penningmeester Mw. Doke Rooijakkers-van der Meer Tel.  0223-522568
Bestuurslid  Frank van Lierop (Breezand)  Tel. 06-41231225
Bestuurslid  Hans Pater (Anna Paulowna)  Tel. 0223-532080
Bestuurslid  Mw. Alie Tol ('t Zand)  Tel. 0224-591282
     

 

Parochieraad

Per 1 januari 2015 zijn de voormalige bestuursleden van de samenwerkende parochies ontslagen, maar per diezelfde datum zijn zij ook weer in dienst gekomen. Nu niet als bestuurslid, maar als lid van de parochieraad. Elke parochie heeft zijn eigen parochieraad. De functie zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer gelijk zijn aan de functie in het oude parochiebestuur.

Voor de parochie OLV Visitatie zitten de volgende personen in de parochieraad:

 

Leden parochieraad OLV Visitatie te 't Zand
Voorzitter Gerard Schouten  
Secretaris Jos Beers  
Penningmeester Margret van Muijen-vd Salm  
Bestuurslid Vacature Coördinator voor het onderhoud
Bestuurslid Sandra de Groot-Hoebe Contactpersoon schoonmaakgroepen 
Notulist
Bestuurslid Alie Tol Coördinator voor de koren
Bestuurslid Atie Vink Coördinator voor de parochiezaal

 

Het Trinitas bestuur en de Parochieraad heeft een rooster van aftreden.