Heilig Vormsel

Op deze pagina wordt de voortgang van het Vormselproject vermeld.  

Hieronder staat informatie over het H. Vormsel voor 2020. 
Helaas is het Vormsel door Corona niet doorgegaan.
De kinderen die zich voorbereiden op het vormsel worden vanaf juni voorbereid door middel van online catecheses. 
De viering staat nu gepland op 4 oktober 2020.
 
 
Informatie over het Vormsel 2020.
                            
Vanaf januari is een groep van 19 kinderen uit onze regio zich aan het voorbereiden op het sacrament van het Vormsel.
Helaas zijn alle voorbereidingsavonden vanaf eind maart gecanceld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. De planning was om de vormsel viering op vrijdag 15 mei te houden, inmiddels is duidelijk dat dit ook niet door zal gaan.

Er is overleg met Mgr. Hendriks wanneer we deze vormsel viering nu kunnen vieren.

Van onder naar boven:
Isa Oud, Sophie van der Reep, Lisa Bleijendaal, Dorien Schilder, Romy Sneekes, Fabio Bakker, Kiet Burger, Stan Smit, Thijs Borgman, Jill Verbruggen, Sanne Deutekom, Jasmine Sneekes, Carolina van Nuland, Femke van Noort, pastoor Ivan, Lutein Pennings, Ana Sofia TintinagoDiosa, Olivia Klaver, Rey Robert, Henk Schrader, kapelaan Pawel, Twan Koeleman.

 

 

Algemene informatie.

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan.

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers.U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.

Wanneer:  ?

Waar:        ?

Inloop:    ? uur

Aanvang: ? uur

Einde:      ? uur

 

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.

 

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com

 

Heel graag tot dan!

Pastoor Ivan Garcia Ferman

mede namens het pastorale team

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Anita Bakker    Coördinator parochie ‘t Zand

0224-593364    anitab01@xs4all.nl

 

Inge Kaptein,    Coördinator parochie Anna Paulowna/Breezand

0223-763777    inge.kaptein.volkers@gmail.com

 

Vormsel

Op deze pagina wordt de voortgang van het Vormselproject vermeld.                 

Het Heilig Vormsel 2018

De voorbereidingen voor het Vormsel in 2018 zijn begonnen.

In onze parochie krijgt uw kind de mogelijkheid om mee te doen met het vormselproject van de parochies Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand indien hij/zij in groep 8 zit.

Onder aan de pagina vindt u de link aar de documenten hierover.

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Anita Bakker

Coördinator parochie ‘t Zand

0224-593364

anitab01@xs4all.nl

 

Inge Kaptein

Coördinator parochie Anna Paulowna/Breezand

0223-763777

inge.kaptein.volkers@gmail.com

 

 

Nieuwsbrieven Vormsel 2018

1. regio nieuws nov 2017-1.pdf