Heilig Vormsel

Op deze pagina wordt de voortgang van het Vormselproject vermeld.  

 
Informatie over het Vormsel 2022.
                            


Vormselviering 21 mei 2022

14 kinderen uit onze regio hebben op zaterdag 21 mei het sacrament van het vormsel toegediend gekregen door Mgr. J. Hendriks. Giel Tiel zal het sacrament ontvangen op 12 juni tijdens de familiezondag van ons dekenaat (Christoforuskerk 15.30 uur).

 

Wilt u uw kind het sacrament van het vormsel laten ontvangen dan kunt u een aanmeldformulier opvragen via het mailadres regiobreednoordkop@gmail.com.

Wilt u nadere informatie, 

dan kunt u bellen met Anita Bakker (06-42702239) of pastoor Ivan (06-17129642).

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormsel

Agnes Borst en Anita Bakker

 

 

Algemene informatie (de datums voor de bijeenkomsten zijn nog niet bekend).

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzor

gers.U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.

Wanneer:  ?

Waar:        ?

Inloop:    ? uur

Aanvang: ? uur

Einde:      ? uur

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com

 

Heel graag tot dan!

Pastoor Ivan Garcia Ferman

mede namens het pastorale team

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Anita Bakker    Coördinator parochie ‘t Zand

0224-593364    anitab01@xs4all.nl

 

Inge Kaptein,    Coördinator parochie Anna Paulowna/Breezand

0223-763777    inge.kaptein.volkers@gmail.com

 

Vormsel

Op deze pagina wordt de voortgang van het Vormselproject vermeld.                 

Het Heilig Vormsel 2018

De voorbereidingen voor het Vormsel in 2018 zijn begonnen.

In onze parochie krijgt uw kind de mogelijkheid om mee te doen met het vormselproject van de parochies Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand indien hij/zij in groep 8 zit.

Onder aan de pagina vindt u de link aar de documenten hierover.

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Anita Bakker

Coördinator parochie ‘t Zand

0224-593364

anitab01@xs4all.nl

 

Inge Kaptein

Coördinator parochie Anna Paulowna/Breezand

0223-763777

inge.kaptein.volkers@gmail.com

 

 

Nieuwsbrieven Vormsel 2018

1. regio nieuws nov 2017-1.pdf