Heilig Vormsel

Op deze pagina wordt de voortgang van het Vormselproject vermeld.  

 
 
 
 

Eerste Heilige Communie en Vormselproject 2018-2019

---- Algemene informatieavond 5 november 2018 ----

                            
 

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan.

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers.U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.

Wanneer:  Maandag 5 november 2018

Waar:        Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder

Inloop:      18.30 uur

Aanvang:   19.00 uur

Einde:        20.45 uur

 

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.

 

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com

 

Heel graag tot dan!

Pastoor Ivan Garcia Ferman

mede namens het pastorale team

 

 

 

 

Zondag 15 april, Sint Jan de Evangelist te Breezand.

Vormelingen van de parochies Den Helder, ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand.

Wat een prachtige afsluiting van de voorbereiding op het heilig vormsel.

In een goed gevulde kerk mochten 23 vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen. Met ondersteuning van het koor KoorBisNis werd het een feestelijke viering.

Mgr. Hendriks, pastoor Ivan en diaken Henk gingen deze viering voor. Pastoor Ivan en diaken Henk en meerdere ouders van de vormelingen hebben de kinderen tijdens de voorbereidingen begeleid. Waarvoor onze grote dank.

 

Van harte feliciteren wij de Vormelingen en danken hun voor de gezellige voorbereidingstijd.

Inge Kaptein en Anita Bakker         

 

 

 

Het Heilig Vormsel 2018

De voorbereidingen voor het Vormsel in 2018 zijn begonnen.

In onze parochie krijgt uw kind de mogelijkheid om mee te doen met het vormselproject van de parochies Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand indien hij/zij in groep 8 zit.

Onder aan de pagina vindt u de link naar de documenten hierover.

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Anita Bakker    Coördinator parochie ‘t Zand

0224-593364    anitab01@xs4all.nl

 

Inge Kaptein,    Coördinator parochie Anna Paulowna/Breezand

0223-763777    inge.kaptein.volkers@gmail.com

 

Nieuwsbrieven Vormsel 2018

1. regio nieuws nov 2017-1.pdf

Nieuwsbrief Vormsel april 2018
 

Vormsel

Op deze pagina wordt de voortgang van het Vormselproject vermeld.                 

Het Heilig Vormsel 2018

De voorbereidingen voor het Vormsel in 2018 zijn begonnen.

In onze parochie krijgt uw kind de mogelijkheid om mee te doen met het vormselproject van de parochies Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand indien hij/zij in groep 8 zit.

Onder aan de pagina vindt u de link aar de documenten hierover.

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Anita Bakker

Coördinator parochie ‘t Zand

0224-593364

anitab01@xs4all.nl

 

Inge Kaptein

Coördinator parochie Anna Paulowna/Breezand

0223-763777

inge.kaptein.volkers@gmail.com

 

 

Nieuwsbrieven Vormsel 2018

1. regio nieuws nov 2017-1.pdf