Eerste Heilige Communie

 

Eerste Heilige Communie 2021

                            

Voorbereiding Eerste Heilige Communie 2021

 

In onze regio is een werkgroep actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op het sacrament van de Eerste Heilige Communie. Het pastorale team bestaat uit pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk.

Voorgaande jaren organiseerden wij een gezamenlijke informatieavond om de ouders van communicantjes en vormelingen te informeren over de projecten. Helaas is dat nu door het corona virus niet mogelijk.

De voorbereidingen gaan in principe van start in januari 2021 en wij nodigen uw kind van harte uit om deel te nemen. Het ontvangen van dit sacrament is een bijzondere gebeurtenis.

Wilt u uw kind het sacrament van de eerste heilige Communie laten ontvangen, dan kunt u een aanmeldformulier opvragen via het mailadres regiobreednoordkop@gmail.com

Wilt u nadere informatie dan kunt u pastoor Ivan bellen (06-17129642).

Hartelijke groet,

pastoor Ivan

Hang Apeldoorn-Do

 
 

Algemene informatie (Op dit moment zijn er nog geen datums bekend).

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.

Wanneer:  ?

Waar:        ?

Inloop:      ?

Aanvang:   ?

Einde:        ?

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com

Heel graag tot dan!

Pastoor Ivan Garcia Ferman

mede namens het pastorale team