Eerste Heilige Communie

 

Eerste Heilige Communie en Vormselproject 2018-2019

---- Algemene informatieavond 5 november 2018 ----

                            
 

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan.

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers.U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.

Wanneer:  Maandag 5 november 2018

Waar:        Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder

Inloop:      18.30 uur

Aanvang:   19.00 uur

Einde:        20.45 uur

 

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.

 

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com

 

Heel graag tot dan!

Pastoor Ivan Garcia Ferman

mede namens het pastorale team