Preventiebeleid

Als pa­ro­chie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk zoals vermeld op de web­si­te www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/prak­tische-in­for­ma­tie-voor-bisdom­paro­chie/preventiebeleid
 

Aannamebeleid vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers zullen worden getoetst aan de regels die gelden voor het preventiebeleid, met name vrijwiligers die werkzaam zijn in de groepen die met kinderen te maken hebben. In deze gevallen worden er bekende vrijwilligers ingezet zodat het bestuur en de parochianen een goed inzicht hebben over de achtergrond van deze vrijwillger.