SOOK -- Algemene gegevens

 

Doelstelling.

Het doel van de Stichting SOOK is om financiële middelen in te zamelen om speciale projecten van de Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie (gedeeltelijk) te kunnen bekostigen en uit te kunnen voeren. Hierdoor is het mogelijk om kostbare projecten versneld uit te kunnen voeren.

De projecten kunnen betrekking hebben op extra (groot)onderhoud en renovatie.

 

Werving van de financiële middelen.

De Stichting SOOK verkrijgt de financiële middelen door regelmatig acties te voeren. Zo wordt er jaarlijks een Narcissenactie georganiseerd. Hierbij worden er Tetjes en Muscari’s verkocht onder de dorpsgenoten en parochianen van ’t Zand.

Verder maken wij de mensen er (jaarlijks) op attent door huis-aan-huis een folder te verspreiden. Hierin staat vermeld dat het ook mogelijk is om periodieke giften te doen.

Er is een jaarlijkse bijdrage van het RaboClubSupport.

 

Beheer vermogen.

Het vermogen van SOOK wordt beheerd door de penningmeester. Om fraude te voorkomen heeft de secretaris van de parochieraad van OLV Visitatie ook inzage in de financiën. Verder wordt het financieel jaarverslag gecontroleerd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

 

Beleidsplan.

Doordat de stichting SOOK gekoppeld is aan de RK Parochie OLV Visitatie is het beleidsplan min of meer gelijk aan het beleidsplan, welke geldt voor alle parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van het bisdom.

 

Uitgevoerde activiteiten.

Er zijn in het verleden diverse activiteiten gerealiseerd.

De primaire opzet van de stichting was om de restauratie van het orgel te kunnen realiseren. Dit was een kostenpost van € 65.000,-.

Hierna is de stichting blijven bestaan voor kleinere projecten, zoals:

 • Aanschaffen van een herdenkingsmonument op het kerkhof.
 • Vervanging van het betonnen Christuskruis door een bronzen versie.
 • Restauratie van de houtwerk gesneden engelen op het altaar.
 • Gedeeltelijk betaling van het noodzakelijke voegwerk.
 • En zeer recent, het vervangen van de klokkenstoelen (2021).
 • Voor dit jaar 2023 staat een gedeeltelijke betaling van het schilderwerk gepland.

 

Contactgegevens.

U kunt contact opnemen met de stichting SOOK via:

 1. Stichting SOOK
  Keinsmerweg 3
  1756 AE   ’t Zand
 2. Telefonisch op de 1ste en 3e woensdag van de maand tussen 10:00 en 11:00 uur.
  Telefoonnummer 0224591226
 3. Via de email: olv.visitatie@kerktzand.nl