Mededelingen

Op zondag 7 april, om 09:30 uur bent u welkom bij de eucharistieviering, met pastoor Ivan als voorganger. Esther Raatgers en Frank Visser verzorgen dan de muziek. Ook hierbij bent u van harte welkom.

Zaterdag 20 april om 20 uur zal er in onze kerk een concert zijn van ons eigen Ritmisch Koor. Zij zullen liederen zingen in talen vanuit alle windstreken, zoals Nederlands, Engels, Afrikaans, Latijns, Italiaans en zelfs teksten uit de Balkan. Ziet er dus naar uit dat het een heel mooi concert gaat worden. Een ieder is welkom en de toegang is gratis.  Er zal wel een gulle gavenpot aanwezig zijn om de gemaakte onkosten te kunnen betalen. Dus zet 20 april in uw agenda.

 

Welkom op de website van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe in 't Zand (NH)

 

De R.K Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie is vanaf 1864 een zelfstandige parochie geweest. Daar is echter kort geleden verandering in gekomen.

In diverse bisdommen zijn in de afgelopen jaren veel parochies  door een fusie of door de vorming van een Personele Unie samengevoegd. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam, waartoe onze parochie behoort, wilde de bisschop parochies samenvoegen. Deze fusie-wens is enkele jaren geleden in gang gezet en ook de parochie OLV Visitatie zou moeten fuseren met de parochies van Anna Paulowna en Breezand. Er werd ons opgedragen om gezamenlijk een Personele Unie te vormen.
Op 1 januari 2015 is de Personele Unie Trinitas voor onbepaalde tijd van start gegaan.
Op 1 januari 2020 is deze Personele Unie uitgebreid met de parochie Den Helder (en Julianadorp als onderdeel van de parochie Den Helder). De nieuwe naam van deze Personele Unie is RK NOORDKOP. Een nieuwe naam was nodig omdat Trinitas Drieenheid betekent en er zitten nu 4 parochies in deze Personele unie voor onbepaalde tijd.

In de loop van het jaar 2020 is er een nieuw bestuur voor RK Noordkop samengesteld. Elke parochie heeft 2 vertegenwoordigers in dit bestuur.