Vervanging Klokkenstoelen

De opbrengst van de actie Kerkbalans 2022 was bestemd voor vervanging van de klokkenstoelen. Deze bleken na een inspectie van de Monumentenwacht in zeer slechte staat te zijn. Na veel voorbereidende werkzaamheden (in de constructiewerkplaats) is men op 22 september begonnen met het ontmantelen van de klokkenstoelen. Aan vankelijk zouden de klokken ook op 22-9 uit de toren worden getakeld, maar door storing van het hijswerktuig is dit op 24 september gerealiseerd. Hierdoor kunnen de klokken enkele weken niet geluid worden. Medio half oktober worden de klokken weer teruggeplaatst.
Hieronder enige foto’s van de werkzaamheden.

          

 

Welkom op de website van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe in 't Zand (NH)

 

De R.K Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie is vanaf 1864 een zelfstandige parochie geweest. Daar is echter kort geleden verandering in gekomen.

In diverse bisdommen zijn in de afgelopen jaren veel parochies  door een fusie of door de vorming van een Personele Unie samengevoegd. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam, waartoe onze parochie behoort, wilde de bisschop parochies samenvoegen. Deze fusie-wens is enkele jaren geleden in gang gezet en ook de parochie OLV Visitatie zou moeten fuseren met de parochies van Anna Paulowna en Breezand. Er werd ons opgedragen om gezamenlijk een Personele Unie te vormen.
Op 1 januari 2015 is de Personele Unie Trinitas voor onbepaalde tijd van start gegaan.
Op 1 januari 2020 is deze Personele Unie uitgebreid met de parochie Den Helder (en Julianadorp als onderdeel van de parochie Den Helder). De nieuwe naam van deze Personele Unie is RK NOORDKOP. Een nieuwe naam was nodig omdat Trinitas Drieenheid betekent en er zitten nu 4 parochies in deze Personele unie voor onbepaalde tijd.

In de loop van het jaar 2020 is er een nieuw bestuur voor RK Noordkop samengesteld. Elke parochie heeft 2 vertegenwoordigers in dit bestuur.