Voor nieuws in verband met CORONA klik HIER

Allerzielen 2 november 2020.

Op 2 november houden elk jaar een Allerzielenviering, waarin we onze dierbare overledenen gedenken. De laatste jaren was het de gewoonte om even stil te staan bij de overledenen van de afgelopen 5 jaar. Inmiddels hebben we te maken met Corona en de regels van het RIVM. Hierdoor kunnen we minder personen in onze kerk toelaten, waardoor we hebben moeten besluiten om de Allerzielenviering "anders" te gaan doen. We willen deze viering echter wel door laten gaan, omdat we de afgelopen jaren steeds hebben ervaren dat deze herdenkingsviering voor veel mensen belangrijk is. Om aan alle regels te voldoen zullen alleen de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar worden uitgenodigd. (Men is verplicht om zich vooraf aan te melden). De overledenen van de afgelopen 5 jaar zullen echter wel herdacht worden tijdens deze viering. Allle betrokkenen zullen per brief ge├»nformeerd worden. Net als voorgaande jaren zal Promise voor de muzikale ondersteuning zorgen, zij het met een beperkt aantal personen. 
 

Welkom op de website van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe in 't Zand (NH)

De R.K Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie is vanaf 1864 een zelfstandige parochie geweest. Daar is echter kort geleden verandering in gekomen.

In diverse bisdommen zijn in de afgelopen jaren veel parochies  door een fusie of door de vorming van een Personele Unie samengevoegd. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam, waartoe onze parochie behoort, wilde de bisschop parochies samenvoegen. Deze fusie-wens is enkele jaren geleden in gang gezet en ook de parochie OLV Visitatie zou moeten fuseren met de parochies van Anna Paulowna en Breezand. Er werd ons opgedragen om gezamenlijk een Personele Unie te vormen.

Na veel onderling overleg en met hulp van Bezield Verband uit Utrecht is er een alternatieve vorm van een Personele Unie uit de bus gekomen. Bij deze Personele Unie voor onbepaalde tijd blijft de eigen identiteit van alle parochies behouden en blijft ook elke parochie zijn eigen financieel beleid voeren. Deze vorm van een Personele Unie is goedgekeurd door het bisdom en per 1 januari 2015 is de Personele Unie een feit. De 3 parochies gaan samen verder onder de naam:  "Trinitas". Dit betekent Drieeenheid. Het belangrijkste doel van Trinitas is om zoveel mogelijk samen te werken op allerlei gebied.

 

Het bestuur van  Trinitas wordt gevormd door de voorzitter (de pastoor), en door 6 bestuursleden uit de parochieraden, uit elke parochie 2 vertegenwoordigers.