Voor nieuws in verband met CORONA klik HIER

 

Het concert van het MORENO ensemble op 12 nov. GAAT NIET door

 

Welkom op de website van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe in 't Zand (NH)

De R.K Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie is vanaf 1864 een zelfstandige parochie geweest. Daar is echter kort geleden verandering in gekomen.

In diverse bisdommen zijn in de afgelopen jaren veel parochies  door een fusie of door de vorming van een Personele Unie samengevoegd. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam, waartoe onze parochie behoort, wilde de bisschop parochies samenvoegen. Deze fusie-wens is enkele jaren geleden in gang gezet en ook de parochie OLV Visitatie zou moeten fuseren met de parochies van Anna Paulowna en Breezand. Er werd ons opgedragen om gezamenlijk een Personele Unie te vormen.

Na veel onderling overleg en met hulp van Bezield Verband uit Utrecht is er een alternatieve vorm van een Personele Unie uit de bus gekomen. Bij deze Personele Unie voor onbepaalde tijd blijft de eigen identiteit van alle parochies behouden en blijft ook elke parochie zijn eigen financieel beleid voeren. Deze vorm van een Personele Unie is goedgekeurd door het bisdom en per 1 januari 2015 is de Personele Unie een feit. De 3 parochies gaan samen verder onder de naam:  "Trinitas". Dit betekent Drieeenheid. Het belangrijkste doel van Trinitas is om zoveel mogelijk samen te werken op allerlei gebied.

 

Het bestuur van  Trinitas wordt gevormd door de voorzitter (de pastoor), en door 6 bestuursleden uit de parochieraden, uit elke parochie 2 vertegenwoordigers.