CORONA nieuws:

Vanaf 1 juli gaan de kerken in de Noordkop weer open. Dit betekent dat er weer vierinigen in de kerken gehouden mogen worden. De eerste viering is op zondagmorgen 5 juli om 9:30 uur. Er zijn echter wel speciale maatregelen genomen om te kunnen en mogen vieren. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM en van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Hieronder volgen enkele regels waar wij, en ook u, aan moeten voldoen.

 1. Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten.
 2. U dient u te (laten) registreren met uw naam, adres en/of telefoonnummer.
  Met deze maatregel kunnen wij contact met u opnemen indien er een besmetting is geconstateerd.
 3. Laat u begeleiden naar een zitplaats.
 4. Volg de looproutes bij binnenkomst, dus via de zijkanten naar uw oplaats gaan.
 5. U kunt op een plaats gaan zitten die is aangeduid met een knielkussen.
 6. Houdt altijd minimaal 1,5m afstand.
 7. Communie uitreiken gaat per kant van voor naar achteren. Dus eerst de hele linkerkant en dan de rechterkant.
 8. U loopt via het middenpad waar naar uw plaats.
 9. Na de viering verlaat u de kerk, waarbij we achter in de kerk beginnen.
 10. Er zijn gastvrouwen/mannen aanwezig. Volg hun aanwijzingen op alsublietf.
 11. Er zal geen collecte zijn. U kunt uw gaven achter in de kerk deponeren in de daarvoor bestemde mandjes.
 12. Er zal niet worden gezongen door de kerkgangers. Bij de meeste vieringen zal er een soliste zijn.
Wij wensen u weer goede vieringen toe.