Actie Kerkbijdrage 2019

Actie Kerkbalans

Om de kerk en de gebouwen in stand te kunnen houden hebben we natuurlijk voldoende financiële middelen nodig.
Al vele jaren houden we daarom de actie Kerkbijdrage. Sinds 2014 houden we deze actie ongeveer tegelijkertijd met de landelijke actie Kerbalans. Dit jaar zal deze actie gehouden worden in de periode tussen 19 januari t/m 1 februari 2019.

De parochianen die hiervoor open staan ontvangen een enveloppe met een lege retour enveloppe met het opschrift "Kerkbijdrage". In de enveloppe zit een algemene informatiebrief met op de achterzijde het financieel overzicht van 2015. Tevens zit er een brief in waarmee men de kerk kan machtigen voor een éénmalige of een maandelijkse afschtijving. Deze enveloppen worden door vrijwilligers rondgebracht en ook weer opgehaald. Na 2 weken wordt de eerste opbrengst geteld. We sluiten de actie administratief op 31 maart en dan maken we de balans op. Wat zal de opbrengst dit jaar zijn? 

Een andere mogelijkheid om de kerk te sponseren is via een periodieke gift. Tegenwoordig moet er een formulier ingevuld worden welke te dowloaden is bij de belastingdienst. Dit formulier moet ondertekend worden door de schenker en door de ontvanger. Vervolgens moeten beide partijen een kopie van deze acte in de administratie bewaren. Dat gaat tegenwoordig dus een stuk eenvoudiger dan vroeger. Hiervoor moest er een notariële akte opgesteld worden door een notaris.

Een peridieke schenking geldt voor minimaal 5 jaar. Uw gift is aftrekbaar in box 1.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid horen we dat graag van u. Dit kan per telefoon of per email.