Nieuw op de website:

Onderwerp Plaatsingsdatum Staat op pagina
Tienerdag Jong Bisdom Haarlem!
5 februari 2017
   
Tienerdag Jong Bisdom Haarlem!
5 februari 2017
10 februari 2017
 
Evenementen
Foto's Tienerdag 10 februari 2017 Foto's Tienerdag
Vormsel Voortgang 13 februari 2017 Vormsel
Vormsel Voortgang 21 maart 2017 Vormsel
Vormsel Voortgang 12 april 2017 Vormsel

 

 

Onze website is nu bereikbaar onder de domeinnaam

 www.kerktzand.nl  en onder de domeinnaam www.rkkerktzand.nl

 

Welkom op de website van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe in 't Zand (NH)

De R.K Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie is vanaf 1864 een zelfstandige parochie geweest. Daar is echter kort geleden verandering in gekomen.

In diverse bisdommen zijn in de afgelopen jaren veel parochies  door een fusie of door de vorming van een Personele Unie samengevoegd. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam, waartoe onze parochie behoort, wilde de bisschop parochies samenvoegen. Deze fusie-wens is enkele jaren geleden in gang gezet en ook de parochie OLV Visitatie zou moeten fuseren met de parochies van Anna Paulowna en Breezand. Er werd ons opgedragen om gezamenlijk een Personele Unie te vormen.

Na veel onderling overleg en met hulp van Bezield Verband uit Utrecht is er een alternatieve vorm van een Personele Unie uit de bus gekomen. Bij deze Personele Unie voor onbepaalde tijd blijft de eigen identiteit van alle parochies behouden en blijft ook elke parochie zijn eigen financieel beleid voeren. Deze vorm van een Personele Unie is goedgekeurd door het bisdom en per 1 januari 2015 is de Personele Unie een feit.

De Personele Unie heet "Trinitas". Dit betekent Drieeenheid. 

 

Het bestuur van de nieuwe parochie Trinitas wordt gevormd door de voorzitter, en dat is de pastoor, en door 6 bestuursleden uit de oude parochiebesturen. Van elke parochie zitten er 2 personen in het Trinitas bestuur.

Per 1 januari 2015 zijn alle bestuursleden van de parochiebesturen ontslagen.

Per parochie is er geen parochiebestuur meer, maar de oude bestuursleden zullen zitting gaan nemen in de parochieraden. Deze benoemingsprocedure zal op korte termijn gestart worden. 

Het belangrijkste doel van Trinitas is om zoveel mogelijk samen te werken op allerlei gebieden.